vlastizrada.sk

60 rokov tajnej spolupráce

ŠTB, Kádrov KSS, SAV, RsDr, Judr, Úradov a výborov, súdov,
Zapredancov a pokryvených charakterov.

Dlhodobá spolupráca pri zmocnení sa verejných zdrojov

súvislosti - to čo vám uniká, nezáujem - to využívajú

Tento štát je obeťou dlhodobej spolupráce pri vlastizrade. Hlbokou manipuláciou je okrádaný o všetky hospodárske, finančné, prírodné a ľudské hodnoty. Táto spolupráca je vedomá, ide o tajné sprisahanie. 70 rokov je v histórii štátu a národa, len zanedbateľné obdobie. V histórii rodiny sú to aj dve alebo tri generácie. Rodina bude tak hlavnou líniou pre rozlúsknutie hádanky “Kto? Čo? Ako?”. Rodina pokrvná, rodina ideová, rodina proletariátu, kádrov a funkcií.

§ 311 VLASTIZRADA – Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

e to zvláštny príbeh. V prítomnosti je jeho momentálne dejstvo, všetky predchádzajúce už ale boli odohrané. V rôznych historických kapitolách. Venujme sa pre začiatok postavám, tým známejším z cirkusu politika. Postavy sa nám zhodou náhod opakujú. Pohľad nie do ďalekej minulosti. Odrazovým bodom vezmime situáciu z pred volieb 2016, kedy končilo štvorročné obdobie samo vlády *sme RSD. Medzníkom úvah nech je teda história tejto strany a ľudí v určitých historických obdobiach pred rokom 1999 kedy bola založená ako hrob sdľ a všetkých demokratických ľavicových alternatív. Nech je rok 1989 zlomovým bodom pred a po, cez ten preplávame v SDĽ a dostávame sa do KSS následne spätne, cez čas diktatúry a normalizácie až po jej založenie. Je zaujmavé koľko sme prešli rokov, strán a režimov a pritom máme v 70% rovnaké obsadenie rolí.

IDEÁLY.SK

Alternatívy, zlepšenia a vízie.

Využime nápady, postrehy, skúsenosti.
Zdieľajme poznanie a vedomosti.
...

OSI.SK

Občiansko Spoločenský Inštitút

Systém verejných komisií,
klubov a konzultačných skupín,
...

SNEMOVŇA.ONLINE

verejná národná-rada

Startup infraštruktúry a procesov virtuálnej občianskej snemovne,
...

Pre zmenu k lepšiemu je potrebné viac,
ako ticho štrngať, pochodovať a dúfať.

Je tu nutná  reforma,
od základov, na všetkých úrovniach,
a zmena nepríde voľbami,
kde len opäť odovzdáte svoj hlas

Transparentný štát pre občana,
 je potrebné navrhnúť a definovať,
pripraviť infraštruktúru ktorá to umožní.

Pridajte sa aj vy, zapojte sa do procesu zmeny.
Pripravme vopred, vo virtuálnom priestore,
reálnu budúcu alternatívu.

Pomenujme dôsledky, nájdime príčiny.
Definujme požiadavky a podmienky,
pripravme konkrétne riešenia a plán.

Prestanme sa spoliehať na druhých.
Vytvorme moderné prvky verejnej politiky,
so všetkým, čo sa  od nich očakáva.