VLASTIZRADA.SK

60 rokov tajnej spolupráce

Dlhodobá spolupráca pri zmocnení sa verejných zdrojov

súvislosti - to čo vám uniká, nezáujem - to využívajú

Tento štát je obeťou dlhodobej spolupráce pri vlastizrade. Hlbokou manipuláciou je okrádaný o všetky hospodárske, finančné, prírodné a ľudské hodnoty. Táto spolupráca je vedomá, ide o tajné sprisahanie. 70 rokov je v histórii štátu a národa, len zanedbateľné obdobie. V histórii rodiny sú to aj dve alebo tri generácie. Rodina bude tak hlavnou líniou pre rozlúsknutie hádanky “Kto? Čo? Ako?”. Rodina pokrvná, rodina ideová, rodina proletariátu, kádrov a funkcií.

§ 311 VLASTIZRADA – Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

e to zvláštny príbeh. V prítomnosti je jeho momentálne dejstvo, všetky predchádzajúce už ale boli odohrané. V rôznych historických kapitolách. Venujme sa pre začiatok postavám, tým známejším z cirkusu politika. Postavy sa nám zhodou náhod opakujú. Pohľad nie do ďalekej minulosti. Odrazovým bodom vezmime situáciu z pred volieb 2016, kedy končilo štvorročné obdobie samo vlády *sme RSD. Medzníkom úvah nech je teda história tejto strany a ľudí v určitých historických obdobiach pred rokom 1999 kedy bola založená ako hrob sdľ a všetkých demokratických ľavicových alternatív. Nech je rok 1989 zlomovým bodom pred a po, cez ten preplávame v SDĽ a dostávame sa do KSS následne spätne, cez čas diktatúry a normalizácie až po jej založenie. Je zaujmavé koľko sme prešli rokov, strán a režimov a pritom máme v 70% rovnaké obsadenie rolí.

Chceli by sme osloviť všetkých, ktorí chápu, že pre zmenu k lepšiemu
je potrebné viac, ako ticho štrngať kľúčami na námestiach.

Zmena nepríde voľbami, kde len opäť odovzdáte svoj hlas.
Je potrebná komplexná reforma, od základov, na všetkých úrovniach.
Musíme sa na nej spolupodieľať, obsiahnuť čo najširšie pole nápadov.

Ak chceme aby tu bol transparentný štát pre občanov,
a strana ktorej takéto vízie a ciele budú prioritou,
musíme si takúto stranu zadefinovať a vytvoriť my, občania.

Poslúži každý podnet, nápad, myšlienka, ak máte chuť, pridajte sa,
Spojme sa a spolupracujme. Tieto projekty tomu chcú napomôcť.

SK 2.0
2020

modernej transparentná alternatíva,
virtuálny startup verejného politického hnutia.

IDEÁLY.sk

Diskutujme o zlepšeniach a zefektívneniach, víziách v akejkoľvek oblasti verejného spolužitia, alebo riadenia štátu.

OSI.sk

Občiansko-spoločenský inštitút. Systém verejných komisií, klubov a konzultačných skupín, spolupracujúcich na odbodnej a znalostnej báze pri príprave súboru požiadaviek a plánovaných zmien.

NÁRODNÁ-RADA.sk

Tieňová, verejná - online národná rada.
Startup  infraštruktúry a procesov
virtuálnej občianskej snemovne, aplikácia prvkov priamej demokracie.

Rámcový návrh – nateraz pre-startup