vlastizrada.sk

60 rokov tajnej spolupráce

ŠTB, Kádrov KSS, SAV, RsDr, Judr, Úradov a výborov, súdov,
Zapredancov a pokryvených charakterov.

Dlhodobá spolupráca pri zmocnení sa verejných zdrojov.

Súvislosti - to čo vám uniká; Nezáujem - to využívajú

Tento štát je obeťou dlhodobej spolupráce pri vlastizrade. Hlbokou manipuláciou je okrádaný o všetky hospodárske, finančné, prírodné a ľudské hodnoty. Táto spolupráca je vedomá, ide o tajné sprisahanie. 70 rokov je v histórii štátu a národa, len zanedbateľné obdobie. V histórii rodiny sú to aj dve alebo tri generácie. Rodina bude tak hlavnou líniou pre rozlúsknutie hádanky “Kto? Čo? Ako?”. Rodina pokrvná, rodina ideová, rodina proletariátu, kádrov a funkcií.

§ 311 VLASTIZRADA – Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

e to zvláštny príbeh. V prítomnosti je jeho momentálne dejstvo, všetky predchádzajúce už ale boli odohrané. V rôznych historických kapitolách. Venujme sa pre začiatok postavám, tým známejším z cirkusu politika. Postavy sa nám zhodou náhod opakujú. Pohľad nie do ďalekej minulosti. Odrazovým bodom vezmime situáciu z pred volieb 2016, kedy končilo štvorročné obdobie samo vlády *sme RSD. Medzníkom úvah nech je teda história tejto strany a ľudí v určitých historických obdobiach pred rokom 1999 kedy bola založená ako hrob sdľ a všetkých demokratických ľavicových alternatív. Nech je rok 1989 zlomovým bodom pred a po, cez ten preplávame v SDĽ a dostávame sa do KSS následne spätne, cez čas diktatúry a normalizácie až po jej založenie. Je zaujmavé koľko sme prešli rokov, strán a režimov a pritom máme v 70% rovnaké obsadenie rolí.

IDEÁLY.SK

Návrhy, zlepšenia, alternatívy a vízie v akejkoľvek oblasti verejného spolužitia, alebo riadenia štátu.

OSI.SK

Systém komisií, klubov a skupín spolupracujúcich na odbodnej a znalostnej báze pri príprave súboru požiadaviek a plánovaných zmien.

SNEMOVŇA.ONLINE

Startup infraštruktúry a procesov virtuálnej občianskej snemovne, Aplikácia prvkov priamej demokracie.
Verejná Národná rada.

Pre zmenu k lepšiemu je potrebné viac,
ako ticho štrngať, pochodovať a dúfať.

Je tu nutná  reforma,
od základov, na všetkých úrovniach,
a zmena nepríde voľbami,
kde len opäť odovzdáte svoj hlas

Transparentný štát pre občana,
 je potrebné navrhnúť a definovať,
pripraviť infraštruktúru ktorá to umožní.

Pridajte sa aj vy, zapojte sa do procesu zmeny.
Pripravme vopred, vo virtuálnom priestore,
reálnu budúcu alternatívu.

Pomenujme dôsledky, nájdime príčiny.
Definujme požiadavky a podmienky,
pripravme konkrétne riešenia a plán.

Prestanme sa spoliehať na druhých.
Vytvorme moderné prvky verejnej politiky,
so všetkým, čo sa  od nich očakáva.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.